Szkoła letnia ENTHRAL 2022 w zakresie biomechaniki układu krążenia

29 sierpnia – 1 września 2022 r.

Organizatorzy: 

pod patronatem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk

Udział w szkole jest bezpłatny. Szkoła jest adresowana do doktorantów i młodych naukowców zainteresowanych symulacjami przepływów w układzie krwionośnym człowieka. Językiem roboczym będzie język angielski. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość programów Python, MatLAB otaz ANSYS.

Liczba uczestników jest ograniczona i nie może przekroczyć 25 osób w części teoretycznej (wykłady) i 15 osób w części praktycznej (ćwiczenia praktyczne). Pierwszeństwo będą mieli doktoranci SUT i NTNU. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego. 

Program szkoły

Szcegółowy program szkoły jest dostępny na angielskojęzycznej stronie, pod adresem:
https://enthral.pl/enthral-2022-summer-school-on-vascular-bioengineering/

Fromularz rejestracyjny (zgłoszenia przyjmujemy do 20.07.2022 r.):  

https://forms.office.com/r/4hUtstDkhN

Kontakt:

Prof. Ziemowit Ostrowski, Koordynator Szkoły Letniej (ziemowit.ostrowski@polsl.pl)
Prof. Ryszard Białecki, Członek korespondent PAN, Koordynator Projektu (ryszard.bialecki@polsl.pl)

Ulotka i program Szkoły Letniej są dostępne do pobrania tutaj (https://enthral.pl/wp-content/uploads/2022/06/ENTHRAL_SummerSchool_2022_flyer_v1_09062022_h1511-1.pdf).